SINCE 1961

Adamovské strojírny a železárny, a.s.

Adamovské strojírny a železárny, a.s. se nachází v Adamově, v údolí s bohatou železářskou tradicí. Společnost již desítky let prezentuje svoje výrobky a služby na českém i mezinárodním trhu pod obchodní značkou ADAST.

Adamovské strojírny a železárny, a.s. vytváří holdingový systém, který zastřešuje společnosti Adast Systems, a.s., Adast Engineering, s.r.o., Adast Blue, s.r.o. a Adast Financial Services, s.r.o.

Adast Systems, a.s. je společnost, která je zaměřena na vývoj, výrobu a dodávky technologií a zařízení pro čerpání, měření a výdej kapalných a plynných paliv a na příslušenství čerpacích stanic, jakými jsou například kompresory a vysavače.

Adast Engineering, s.r.o. je inženýrsko-dodavatelská společnost, která se orientuje na vyšší typy dodávek pro skladování, výdej a technologie ropných produktů s určením pro majitele a provozovatele elektráren, skladů, čerpacích stanic a průmyslových areálů.

Adast Blue, s.r.o. je společnost, která se zabývá dodávkami zušlechťujících přísad do tekutých paliv, přednostně do motorové nafty, přestavbou benzinových a dieselových motorů na stlačený zemní plyn (CNG), odstraňováním ekologických zátěží.

Adast Financial Services, s.r.o. je nebankovní společnost, která působí na českém a mezinárodním finančním trhu. Společnost je zaměřená na podporu prodeje a financování produktů značky ADAST.